Monday, 5 March 2012

2. Il-palazz tal-Iljuni - Casa Leoni

Min pitter din originarjament ma kellux it-traffiku tal-lum itellfu u qaghad ghad-dell tal-mini tal-akwedott ta’ Wignacourt ipitter. Il-knisja ta’ wara l-palazz ‘il boghod fuq il-lemin, hija l-qadima ta’ Sta Venera qabel ma zidulha l-Kanpnar u fuq ix-xellug fuq quddiem, hemm l-ewwel knisja w’istitut ta’ San Guzepp bi knisja warajhom fil-boghod. Illum madwar din ix-xena mtela bil-bini u l-istitut tkabbar u nbidel bil-knisja tieghu ukoll. Il palazz tal-Iljuni ghadhu hemm kif kien bil-gonna ta warajh miftuhin ghan-nies.

The person who originally painted this one did not have today's traffic bothering him and he stood in the shade of the arches of Wignacourt's Aqueduct to paint. The church in the background on the right is the old Sta Venera church before it got its belfryand on the left foreground are the first St Joseph's church and institute with another church in the background behind them. Nowadays the area of this scene is all built up with the Institute and its church changed and enlarged. Casa Leoni is still there with its gardens behind it open to the public.


Il-pittura originali fil-kuritur tal-palazz tal-Granmastri Valletta
The original painting in the corridor of the Palace of the Grandmasters in VallettaKif interpretajtha jiena
My interpretationIl-palazz tal-iljuni kif inhu llum
Casa Leoni as it is nowadays


Wara li ntuza ghal laqghat tal-konfoffa kontra l-Francizi fl-1798 u wara bhala l-palazz tal-Logutenenti Gvernaturi  Nglizi, ghamel zmien jintuza bhala skola primarja, imbaghad muzew u fl-ahhar bhal issa mill-Kunsill Civiku ta Santa Venera. Il-gonna tieghu warajh ilhom miftuhin ghall-pubbliku sa minn 35 sena ilu.

After being used as headquarters by the Maltese involved in the uprising against the French in 1798 and afterwards by the British Lieutenant Governors, it was utilized for a while as a museum then as an elementary school, now as the offices of the Sta Venera Civic Council. The gardens at the back have been open for the public these last 35 years.No comments:

Post a Comment